favicon
زندگینامه

محمد شاه وردی

درخانواده ای فرهنگی متولد شدم، درخانواده ای آشنا به کتاب و آموزش. یادگیری و آموزش از علایق همیشگی من بوده و در تمام عمرم در این جهت حرکت کردم. دبیرستان را در مدرسه استعدادهای درخشان علامه حلی  پشت سر گزاشتم و بعد از آن در مقطع کارشناسی مهندسی عمران فارغ التحصیل شدم و بدون هیچ وقفه ای در کارشناسی ارشد ثبت نام کردم و مدتی بعد پایان نامه این مقطع را با موضوع "" دفاع کردم.